• IMINTEG

    Projekt badawczy "W poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną"Czytaj o projekcie
  • REALIZACJA

    Projekt realizowany jest przez Ośrodek Badań nad Migracjami w ramach programu Sonata BisZobacz plan badań
  • 1
  • 2

Cel naukowy projektu

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie relacji pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną oraz opracowanie teoretycznych modeli relacji pomiędzy tymi politykami, w tym uwzględniających specyfikę Polski. Pozwoli to uzupełnić teorie migracyjne, w szczególności w zakresie polityk imigracyjnej i integracyjnej.
Czytaj więcej +

 

Znaczenie projektu

Znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej...
Czytaj więcej +

Koncepcja i plan badań

Ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych...
Czytaj więcej +

Metodyka badań

Sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy...
Czytaj więcej +

 

Aktualności

Rozdział o Warszawie w "The Routledge Handbook to the Governance of Migration and Diversity in Cities"

Troje członków zespołu IMINTEG (Maciej Duszczyk, Dominika Pszczolkowska i Dominik Wach) miało zaszczyt napisać rozdział do "The Routledge Handbook to the Governance of Migration and Diversity in Cities". Książka, która ukaże się w 2019 roku, dotyczy wielu miast w różnych częściach świata. Jej redaktorami są Tiziana Caponio, Peter Scholten i Ricard Zapata-Barrero. Rozdział 11 nosi tytuł:

"Warszawa: nowe miasto imigracji w poszukiwaniu polityki integracji przybyszów".

The Routledge Handbook to the Governance of Migration and Diversity in Cities

Prof. Drbohlav z Pragi gościem Ośrodka Badań nad Migracjami

W dniach 23-24 listopada gościliśmy w Warszawie prof. Dušana Drbohlava, który kieruje ośrodkiem geograficznych badań migracyjnych GeoMigrace na Uniwersytecie Karola w Pradze. Prof. Drbohlav udzielił nam wielu cennych rad dotyczących projektu IMINTEG, a także wygłosił wykład dla całego zespołu OBM pt. Financial and social remittances of migrants (on the example of Ukrainians and Moldovans in Czechia)

Efekty naszej pracy na konferencji w Lublinie

Efekty naszej pracy nad projektem IMINTEG zaprezentowaliśmy 14-15.09.2017 podczas dorocznej konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN, która odbyła się w tym roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mgr Dominik Wach mówił o ewolucji polskiej polityki integracji cudzoziemców, dr Karolina Podgórska i dr Marta Pachocka o tym jak zmierzyć kulturowy wymiar integracji imigrantów i polityki integracyjnej. Oto ich prezentacje:

Jak zmierzyć kulturowy wymiar integracji imigrantów polityki integracyjnej?
dr Marta Pachocka, dr Karolina Podgórska, dr Marcin Gońda

Ewolucja polskiej polityki integracji cudzoziemców – działania ad hoc czy przemyślana strategia?
Dominik Wach

 


Projekt badawczy o nr 2014/14/E/HS5/00397 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis

Ośroderk Badań nad migracjami

Ośroderk Badań nad migracjami Uniwersytet Warszawski

Projektowanie stron www Warszawa